آخرین اخبار

آخرین اخبار شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع و معادن کوثر در دنبال نمایید.

بازديد مديرعامل و مديران گروه معادن کوثر از سيزدهمين نمايشگاه سنگ ايران
  |  11  دی  1278 

به گزارش روابط عمومي گروه معادن کوثر، دکتر مطلق مديرعامل گروه به همراه ...

ادامه مطلب
ديدار مديرعامل گروه معادن کوثر با استاندار اردبيل
  |  20  مهر  1400 

به گزارش روابط عمومي گروه معادن کوثر دکتر مطلق، مديرعامل گروه معادن کوثر در ...

ادامه مطلب
بازديد مديرعامل گروه معادن کوثر از معادن ازنا و خرم آباد
  |  18  اسفند  1399 

به گزارش روابط عمومي گروه معادن کوثر، دکتر مطلق در دومين سفر استاني خود ...

ادامه مطلب
بازديد مديرعامل جديد گروه معادن کوثر از مجتمع توليدي بتلند
  |  27  خرداد  1400 

به گزارش روابط عمومي گروه معادن کوثر، آقاي دکتر مطلق مديرعامل جديد اين گروه ...

ادامه مطلب
توديع و معارفه مديرعامل جديد شرکت توسعه صنايع و معادن کوثر
  |  03  خرداد  1400 

مراسم توديع و معارفه مديرعامل پيشين و جديد گروه معادن کوثر در روز يکشنبه ...

ادامه مطلب
« رکورد توليد مجتمع سنگ چيني ازنا در سال جهش توليد شکسته شد»
  |  14  دی  1399 

به گزارش روابط عمومي گروه معادن کوثر، مجتمع معادن سنگ چيني ازنا (دريژان) از ...

ادامه مطلب