توسعه صنایع و معادن کوثر

توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر با دانشگاه تهران

توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر با دانشگاه تهران

به‌گزارش روابط‌عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر در پیگیری برنامه توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های علمی، فنی و تخصصی موجود در دانشگاه‌های کشور، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ تفاهم‌نامه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی میان شرکت معادن کوثر و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران به امضا رسید.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی و پیشرفت

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانی و پیشرفت

 به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر در راستای اجرای مدل تعالی سازمانی و پیشرفت در شرکت و به منظور حضور پررنگ در سومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی و پیشرفت، کارگاه آموزشی یکروزه‌ای در محل شرکت برگزار شد.