توسعه صنایع و معادن کوثر

توسعه ارتباطات فنی و تخصصی شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر با دانشگاه تهران

توسعه ارتباطات فنی و تخصصی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر با دانشگاه تهران

در چارچوب برنامه توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های علمی، فنی و تخصصی موجود در دانشگاه‌های کشور، در تاریخ ۹۷/۶/۱۸ نشستی در محل شرکت با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر مهندس سیاسی راد و دکتر وهابی مدیرعامل مؤسسه مشترک پژوهشی دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به همراه اعضای کمیته اکتشاف مؤسسه یاد شده آقایان مهندس آرام، مهندس برنا، دکتر مهرابی و دکتر میرمحمدی برگزار گردید.