توسعه صنایع و معادن کوثر

ارتباط با سهامداران

فرم ارتباط با سهامداران

نشانی:

 تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، خیابان سهند، کوچه شهرتاش شرقی، پلاک ۲۶

کد پستی:

۱۵۵۹۶۴۴۳۱۱

پست الکترونیک:

شماره های تماس:

واحد فنی و بهره برداری
بازرگانی
مالی و اداری
۸۸۷۴۱۳۱۲
۸۸۷۵۲۱۲۴
۸۸۵۰۳۳۳۲
۸۸۵۰۳۳۳۸
۸۸۵۳۴۴۶۵
۸۸۵۰۶۷۲۶