توسعه صنایع و معادن کوثر

معدن ویهج ۴

گالری تصاویر معدن