توسعه صنایع و معادن کوثر

معدن خرم آباد(گوهره)

گالری تصاویر معدن