توسعه صنایع و معادن کوثر

ارسال ایده فناورانه

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر در راستای ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان پژوهشگران حوزه معدن و صنایع معدنی و صاحبان مشاغل، معادن و صنایع معدنی مختلف، در نظر دارد تا با جمع‌آوری‌ایده‌های نوآورانه محققین و پژوهشگران دانشگاهی و همچنین استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، تمام تلاش خود را در راستای شناخته شدن بیشتر و ایجاد زمینه‌های کاری مرتبط، به کار گیرد. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای‌ایده‌های نوآورانه در حوزه معدن و صنایع معدنی دعوت می‌گردد تا با ارسال‌ایده و اطلاعات خود از طریق تکیمل فرم ذیل زمینه رشد و توسعه کسب و کار خود و پیاده‌سازی‌ایده‌های دانش بنیان خود را فراهم نمایند.

ایده نوآورانه مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.