توسعه صنایع و معادن کوثر

شکستن رکورد تولید و بارگیری معادن قروه

مفتخریم که در شرایط سخت و سنگین اقتصادی کشور ،خبر رکورد شکنی مجدد و چند باره هلدینگ توسعه صنایع و معادن کوثر و این بار در مجموعه معادن قروه کردستان را به اطلاع همگان برسانیم.

این مجموعه که پس از دوره جدید مدیریتی با همتی مضاعف و توسل به ارواح مطهر شهدا کار جهادی خود را آغاز نمود ، آمار تولید و بارگیری ۶ ساله خود را به رکوردی جدید رسانده است. علاوه بر آن ، یکی از معادن که پیش از این به مدت ۱۸ سال تعطیل و بدون بارگیری  بود ، با لطف پروردگار و همت همکاران مجدد به چرخه تولید بازگشت.

بدین سبب ، از مجموعه همکاران معادن قروه کمال تشکر و امتنان را داریم.

برچسب ها:

پست های مرتبط :

شکستن رکورد تولید و بارگیری معادن قروه

این مجموعه که پس از دوره جدید مدیریتی با همتی مضاعف و توسل به ارواح مطهر شهدا کار جهادی خود را آغاز نمود ، آمار تولید و بارگیری ۶ ساله خود را به رکوردی جدید رسانده است. علاوه بر آن ، یکی از معادن که پیش از این به مدت ۱۸ سال تعطیل و بدون بارگیری بود ، با لطف پروردگار و همت همکاران مجدد به چرخه تولید بازگشت.