توسعه صنایع و معادن کوثر
عرضه اولیه و کشف قیمت «کتوسعه» در فرابورس ایران

عرضه اولیه و کشف قیمت «کتوسعه» در فرابورس ایران

پنجمین عرضه اولیه فرابورس در سال ۱۴۰۲ در پنجمین روز از فصل تابستان با ورود شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر به بازار اولیه رقم خورد.

به این ترتیب طی معاملات امروز ۱۲ درصد از سهام شرکت به روش ترکیبی و طی دو مرحله روی میز فروش رفت و هر سهم این شرکت با نرخ ۲۲ هزار و ۸۵ ریال کشف قیمت شد.

عرضه اولیه و کشف قیمت «کتوسعه» در فرابورس ایران

برچسب ها:

پست های مرتبط :

شکستن رکورد تولید و بارگیری معادن قروه

این مجموعه که پس از دوره جدید مدیریتی با همتی مضاعف و توسل به ارواح مطهر شهدا کار جهادی خود را آغاز نمود ، آمار تولید و بارگیری ۶ ساله خود را به رکوردی جدید رسانده است. علاوه بر آن ، یکی از معادن که پیش از این به مدت ۱۸ سال تعطیل و بدون بارگیری بود ، با لطف پروردگار و همت همکاران مجدد به چرخه تولید بازگشت.