توسعه صنایع و معادن کوثر

آگهی طراحی ، فروش،نصب و نگهداری سرویس و پشتیبانی سیستم حفاظت و نظارت تصویری و شبکه های رادیویی و تجهیزات جانبی مدار بسته در محدوده معدن بنیاد درود