توسعه صنایع و معادن کوثر

اخبار و رویدادها

اولین نشست خبری ویژه عرضه اولیه سهام شرکت «توسعه صنایع و معادن کوثر» کتوسعه
امور مالی و سهام

اولین نشست خبری ویژه عرضه اولیه سهام شرکت «توسعه صنایع و معادن کوثر»

اولین نشست خبری ویژه عرضه اولیه سهام شرکت «توسعه صنایع و معادن کوثر» به منظور تشریح ظرفیت‌ها، ارائه صورت‌های مالی و برنامه‌های توسعه‌ای آن با حضور مدیران شرکت در فرابورس ایران برگزار شد.

ادامه مطلب »